آرشیو برچسب: شناخت ماده تاریک

واکنش ماده تاریک در فرضیه جدید دانشمندان فیزیک

ماده تاریک

ماده تاریک در حدود 85 درصد از تمام هستی را تشکیل می دهد و این در حالی است که دانشمندان کمترین اطلاعات را در خصوص این ماده دارند. اما به تازگی دو دانشمند آمریکایی اطلاعات جدیدی از ماده تاریک بدست آورنده اند که مورد توجه فیزیکدانان قرار گرفته است. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »