شغل نشان

برچسب‌ "شکل گیری کره ماه"

شکل گیری کره ماه در نظریه جدید دانشمندان تغییر کرد ؟

چنگیز قیاسی | شنبه، ۲۸ مرداد ۹۶ - ۰۷:۲۷

شکل گیری کره ماه در حالی و در نظریه جدید دانشمندان تغییر کرد است که مطالعات جدید دانشمندان حکایت از آن دارد که…