شغل نشان

برچسب‌ "صنایع دفاعی"

جمهوری آذربایجان بخشی از نیازهای دفاعی خود را از ایران تامین می‌ کند

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۲۶ فروردین ۹۳ - ۰۱:۵۰

به گزارش میهن پست – رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: جمهوری آذربایجان بخشی از نیازهایش را از صنایع دفاعی ایران تهیه می‌کند…