بلیط-ارزان-هواپیما

برچسب‌ "طی مسافت 4/5 میلیارد کیلومتری کاربران پوکمونگو"

کاربران پوکمون‌گو ۴/۵‌میلیارد‌کیلومتر،معادل خورشید تا نپتون را پیموده‌اند ؟!

چنگیز قیاسی | جمعه، ۱۹ شهریور ۹۵ - ۱۱:۴۴

کاربران پوکمون‌گو ۴/۵‌میلیارد‌کیلومتر،معادل خورشید تا نپتون را در حالی طی ارائه این بازی در ۲ ماه پیموده‌اند که ین بازی – پوکمون‌گو –…