آرشیو برچسب: عبور سیارک ۲۰۱۶ RB۱

عبور سیارک ۲۰۱۶ RB2 از کنار زمین

سیارک ۲۰۱۶ QA۲

عبور سیارک ۲۰۱۶ RB2 از کنار زمین در حالی مورد توجه قرار گرفته است که تنها در کمتر از ۱۴ روز این دومین سیارک ناشناسی است که از کنار زمین عبور می کند. بنابراین به رغم فاصله بسیار کمی که این دو سیارک با زمین داشتند اما به دلیل آنکه در مسیر برخورد با زمین قرار نداشتند خطری برای ساکنان آن ایجاد نکردند. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »