شغل نشان

برچسب‌ "علوم پزشکی"

وزیر بهداشت:سهم مردم از هزینه های درمان کاهش می یابد

چنگیز قیاسی | شنبه 30 فروردین 93 - 03:34

به گزارش میهن پست -وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: همه ما باید بتوانیم موضوعات اصلی را از موضوعات فرعی در اجرای…