شغل نشان

برچسب‌ "عکاسی پرتره"

پرتره های خانوادگی که نسل های مختلف را در کنار هم قرار داده است

طاهره تکش | یکشنبه، ۰۲ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۳۲

پرتره های خانوادگی که نسل های مختلف را در کنار هم قرار داده است نشان از پیوند نسل های مختلف با هم دارد….