شغل نشان

برچسب‌ "عکس حفره سیاه خورشید"

ناسا علت حفره سیاه ایجاد شده در سطح خورشید را اعلام کرد ؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه 28 تیر 95 - 11:52

ناسا علت حفره سیاه ایجاد شده در سطح خورشید را در حالی اعلام کرد که شناسایی حفره سیاه و عظیمی در سطح خورشید…