شغل نشان

برچسب‌ "فارسی و ادامه نشست‌های شهر کتاب"

راه‌اندازی نخستین فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک فارسی

چنگیز قیاسی | شنبه 02 فروردین 93 - 09:47

به گزارش میهن پست – راه‌اندازی نخستین فروشگاه قانونی کتاب الکترونیک فارسی با نام «فیدیبو» یکی از اتفاقات مهم حوزه فرهنگ البته از…