شغل نشان

برچسب‌ "فطریه"

یک جای مطمئن برای پرداخت آنلاین فطریه و کمک های انسان دوستانه

چنگیز قیاسی | دوشنبه 06 مرداد 93 - 06:04

میهن پست – قبل از درج این خبر ، صحت عملکرد خیریه امید و بیمارستان آن را بررسی کرده و به طور کامل…