آرشیو برچسب: قاچاق مواد مخدر با زیردریایی

قاچاق مواد مخدر با زیردریایی توسط کارتل ها در آمریکا

قاچاق مواد مخدر با زیردریایی

قاچاق مواد مخدر با زیردریایی توسط کارتل ها در حالی در آمریکا رشد زیادی داشته که این زیر دریایی ها در جنگل های آمریکای جنوبی ساخته می شوند. در ادامه به بررسی این خبر می پردازیم.

متن کامل »