شغل نشان

برچسب‌ "قصاص"

مادر شهید، قاتل دومین فرزندش را قصاص نکرد

چنگیز قیاسی | دوشنبه، ۰۶ مرداد ۹۳ - ۰۶:۲۰

میهن پست – صداي شليك گلوله به حدي بود كه مردم روستا فكر كردند كپسول گاز منفجر شده و هراسان به اطراف نگاه…