شغل نشان

برچسب‌ "قلب باز"

جراحی دریچه میترال بدون عمل قلب باز

سعید ارجمندی | چهارشنبه 30 تیر 95 - 04:55

از این پس جراحی دریچه میترال بدون عمل قلب باز امکان پذیر خواهد شد . با کمک ابزاری به نام Harpoon TSD-۵ که…