آرشیو برچسب: قهوه‌ساز‌ موکا اکسپرس

رناتو بیالتی، طبق وصیت نامه‌اش داخل قهوه جوش دفن شد ؟!

رناتو بیالتی، طبق وصیت نامه‌اش، داخل قهوه جوش دفن شد تا بار دیگری موضوعی جالب، سوژه رسانه های سراسر دنیا شود،این در حالی است که رناتو بیالتی قهوه‌‌جوش کوچک خانگی را که پدرش توانست با مشقت فراوانی اختراع و تولید کند ، وی را مشهور و ثروتمند کند. او حتی پس ازمرگ هم به این قهوه‌جوش ساده وفادار ماند. تا طبق وصیت بیالتی پس از سوزاندن جسدش‌، خاکستر او در این دستگاه ریخته و به خاک سپرده شد. با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »