شغل نشان

برچسب‌ "قوی‌ ترین میدان مغناطیسی جهان"

قوی‌ ترین میدان مغناطیسی جهان در ستاره GR J1008-57 کشف شد

مهتاب کیانی | یکشنبه، ۲۳ شهریور ۹۹ - ۰۱:۴۶

قوی‌ ترین میدان مغناطیسی جهان در حالی توسط ستاره شناسان کشف شده که این میدان مغناطیسی در یک ستاره نوترونی یافت شده است….