شغل نشان

برچسب‌ "لاس اول دبستان"

دیکته درس ض کلاس اول دبستان

طاهره تکش | چهارشنبه، ۰۹ بهمن ۹۸ - ۰۱:۳۰

 رضا ـ مریض ـ  حوض ـ ریاضی   بعضی  ـ وضو ـ حضرت ـ فضا نورد  ـ اضافه  حاضر  ـ مرضیه ـ  ضربه ـ…