شغل نشان

برچسب‌ "ماهی archerfish"

توانایی عجیب ماهی archerfish در یادگیری و تشخیص چهره‌ !

چنگیز قیاسی | دوشنبه، ۲۰ شهریور ۹۶ - ۰۸:۳۷

توانایی عجیب ماهی archerfish در یادگیری و تشخیص چهره‌ موضوعی است که دانشمندان را به تعجب و تحقیق بیشتر بر روی این گونه…