بلیط-ارزان-هواپیما

برچسب‌ "ماکس پلانک"

گردترین جرم فضایی گیتی توسط ستاره شناسان آلمانی کشف شد

چنگیز قیاسی | جمعه، ۰۵ آذر ۹۵ - ۰۲:۱۷

گردترین جرم فضایی گیتی توسط ستاره شناسان آلمانی در حالی کشف شد است که این ستاره در فاصله ۵ هزار سال نوری از زمین…