شغل نشان

برچسب‌ "متن توافق ايران و غرب"

جزئيات توافق هسته اي ايران و غرب؟

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۱۳ فروردین ۹۴ - ۰۹:۵۲

به گزارش ميهن پست – پس از مذاکرات فشرده ایران با گروه ۱+۵ تا ساعاتی دیگر نشست پایانی برگزار و بیانیه مطبوعاتی قرائت…