شغل نشان

برچسب‌ "مجسمه فلتیپو شهر بوداپست"

نگاهی به مجسمه فلتیپو Feltepve شهر بوداپست مجارستان

چنگیز قیاسی | دوشنبه، ۱۰ مهر ۹۶ - ۰۹:۲۵

مجسمه فلتیپو Feltepve شهر بوداپست مجارستان در حالی این روزها سر از خاک برآورده است که ساکنین شهر بوداپست ، پایتخت کشور مجارستان از…