برچسب‌ "محسط زیست"

تولد لاکپشت دو سر عجیب در شهرستان خاتم استان یزد !

امیر خدایی | پنجشنبه، ۲۲ مهر ۹۵ - ۱۲:۳۳

تولد لاکپشت دو سر عجیب در شهرستان خاتم استان یزد در حالی این روزها مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است که تولد…