شغل نشان

برچسب‌ "مسائل حقوق"

مسائل حقوقی

چنگیز قیاسی | دوشنبه، ۱۴ بهمن ۹۲ - ۰۲:۰۲

به گزارش میهن پست – آیا می‌دانید؟در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانه‌روز قاضی کشیک مستقر در…