شغل نشان

برچسب‌ "مسلمان. ذوب‌آهن"

مسلمان: بايد به ذوب‌آهن برگردم

admin | سه‌شنبه 02 اردیبهشت 93 - 10:45

محسن مسلمان در خصوص بازگشتش به ذوب‌آهن گفت: من بايد به اين تيم برگردم چرا که يک سال ديگر با ذوب‌آهن قرارداد دارم…