شغل نشان

برچسب‌ "مشخصات مدیر موفق"

اگر شما نمی‌توانید مدیری موفق باشید،حتما این مشخصه‌ها را ندارید ؟

چنگیز قیاسی | شنبه، ۱۸ مهر ۹۴ - ۰۷:۲۸

میهن پست – این را نباید فراموش کرد که همه برای مدیریت به دنیا نمی‌آید. اگر می‌خواهید بدانید شما هم به بیماری مدیریت…