شغل نشان

برچسب‌ "مشخصه های متفاوت ودن"

نکاتی جالب و شنیدنی برای متفاوت بودن در اجتماع ؟

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۲۳ مهر ۹۴ - ۰۲:۱۴

میهن پست – اطمینان داشته باشید که بعضی از مردم تفاوت های بیشتری با بقیه دارند، ولی همه ی ما تجربیات و ویژگی…