شغل نشان

برچسب‌ "مصرف خودسرانه مولتی ویتامین"

چرا باید از مصرف خودسرانه مولتی ویتامین پرهیز کنیم ؟!

چنگیز قیاسی | شنبه، ۰۶ آبان ۹۶ - ۱۱:۳۵

از مصرف خودسرانه مولتی ویتامین پرهیز کنیم این موضوعی است که پزشکان به به روشنی بر آن تاکید داشته اگر چه مصرف ویتامین…