شغل نشان

برچسب‌ "مصنوعي"

براي دومين بار پیوندموفق«قلب مصنوعی»در فرانسه انجام شد + عكس

چنگیز قیاسی | یکشنبه 16 شهریور 93 - 09:37

به گزارش ميهن پست – دومین پیوند قلب مصنوعی جهان در شهر فرانسوی نانت و تنها هشت ماه پس از اولین پیوند قلب…