آرشیو برچسب: مغز ایگوآنودون

نخستین نمونه از مغز دایناسور در ساسکس انگلستان کشف شد

مغز دایناسور

نخستین نمونه از مغز دایناسور در ساسکس انگلستان در حالی توسط محققان دانشگاه کمبریج کشف شده است که این محققان توانسته اند فسیلی از بافت مغزی یک دایناسور را که مشابه بافت مغزی تمساح ها و پرندگان است را شناسایی و مورد تحقیق و بررسی های آزمایشگاهی قرار دهند . برای مشاهده تصاویر و توضیحات بیشتر در ادامه با میهن پست همراه باشید .

متن کامل »