شغل نشان

برچسب‌ "مغز باهوش ها"

نوسان‌ های مغزی شاید عامل اصلی حل مسائل پیچیده باشند ؟

طاهره تکش | پنجشنبه، ۲۰ اردیبهشت ۹۷ - ۱۱:۴۹

نوسان‌ های مغزی در حالی شاید عامل اصلی حل مسائل پیچیده باشند که طی آزمایش های مختلفی بر روی افرادی که مغزشان خوب…