شغل نشان

برچسب‌ "موبی دیک"

نهنگ سفید و غول پیکر افسانه ای آیا در اقیانوس های زمین وجود داشته است ؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه، ۱۷ آبان ۹۵ - ۱۱:۵۰

نهنگ سفید و غول پیکر که وجود آن در اقیانوس های زمین با افسانه همراه است در حالی این روزها دوباره مورد کاوش…