شغل نشان

برچسب‌ "موجودات فضایی در ماه"

موجودات فضایی در تصاویر آرشیوی سفینه آپولو ۱۱ به ماه

چنگیز قیاسی | جمعه 03 شهریور 96 - 07:51

موجودات فضایی در تصاویر آرشیوی سفینه آپولو ۱۱ به ماه در حالی این روزها منتشر شده است که صحبت های زیادی پیرامون وجود…