شغل نشان

برچسب‌ "ميزان مرگ و مير دنيا"

سايتي جالب با اعلام آمار آنلاين مهمترين اتفاقات جهان ؟

چنگیز قیاسی | شنبه 01 فروردین 94 - 12:22

به گزارش ميهن پست -شايد به ذهن شما هم خطور كرده باشد كه بخواهيد از بالا – آسمان – زمين را به طور…