شغل نشان

برچسب‌ "میدان الکترومغناطیسی"

تصفیه آب دریا به کمک میدان الکترومغناطیسی لوله های خورشیدی ؟

طاهره تکش | شنبه، ۱۱ آذر ۹۶ - ۰۸:۴۴

تصفیه آب دریا با میدان الکترومغناطیسی لوله های خورشیدی و تهیه آب آشامیدنی در حالی توسط مهندس خلیلی در موسسه ی ژنراتور هنر…