شغل نشان

برچسب‌ "میزان حافظه مغز"

توانایی مغز انسان برای نگهداری اطلاعات چه انداره فضا دارد ؟

سعید ارجمندی | پنجشنبه، ۲۰ آبان ۹۵ - ۰۶:۱۶

توانایی مغز انسان در نگهداری اطلاعات چیزی در حدود کل اینترنت است! و این مقدار یعنی دقیقا یک پتابایت .دانشمندان در  تحقیقات جدید…