برچسب‌ "نرم افراز تلگرام یاب"

تبلیغات در تلگرام و جابجایی پول با این نرم افزار روسی ؟

امیر خدایی | یکشنبه، ۱۸ بهمن ۹۴ - ۱۰:۰۸

تبلیغات در تلگرام و جابجایی پول با این نرم افزار روسی را شاید قبل آمدنش قابل باور نبود و خود بر و بچه…