آرشیو برچسب: نهنگ

نهنگ سفید و غول پیکر افسانه ای آیا در اقیانوس های زمین وجود داشته است ؟

نهنگ سفید و غول پیکر افسانه ای

نهنگ سفید و غول پیکر که وجود آن در اقیانوس های زمین با افسانه همراه است در حالی این روزها دوباره مورد کاوش علمی قرار گرفته است که این موجود دریایی غول پیکر در رمان کلاسیک هرمان ملویل موجودی خیالی است، اما نویسنده از زندگی واقعی صیادان وال برای خلق این اثر جاودانه بهره برده است. علاوه بر تجربیات دسته اول وی از صید وال (حضور در سفر دریایی در اقیانوس آرام به سال ۱۸۴۱)، ملویل همچنین مطالعات گسترده ای در مورد وال ها و روایت های دریانوردان و صیادان وال داشته است. در ادامه با میهن پست همراه شوید.

متن کامل »