آرشیو برچسب: هزینه های درمان

وزیر بهداشت:سهم مردم از هزینه های درمان کاهش می یابد

به گزارش میهن پست -وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: همه ما باید بتوانیم موضوعات اصلی را از موضوعات فرعی در اجرای سیاستهای ابلاغی سلامت از هم تفکیک کرده و گرفتار حاشیه ها نشویم.

متن کامل »