شغل نشان

برچسب‌ "هسته اي"

عراقچي: برنامه غنی سازی ایران هرگز سمبلیک نیست

چنگیز قیاسی | سه شنبه، ۱۸ شهریور ۹۳ - ۰۴:۴۴

به گزارش يهن پست – عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای درباره نگارش متن توافق گفت: در پایان شش ماه دور توافق ژنو…