شغل نشان

برچسب‌ "هواپیماهای الکتریکی ناسا"

ناسا برای پرواز هواپیماهای الکتریکی بستری جدید ایجاد کرد

سعید ارجمندی | سه شنبه، ۲۷ مهر ۹۵ - ۰۹:۰۳

ناسا برای پرواز هواپیماهای الکتریکی بستری جدید ایجاد کرد تا بتواند در دهه آینده پرواز این گونه هواپیماها را به شکل استاندارد در…