شغل نشان

برچسب‌ "هواپیمای برقی بدون آلودگی"

هواپیمای برقی بدون آلودگی ساخته خواهد شد؟

سعید ارجمندی | جمعه، ۰۴ بهمن ۹۸ - ۱۲:۰۰

هواپیمای برقی بدون آلودگی در حالی ممکن است در آینده ای نزدیک ساخته شود که اخیرا یک شرکت، طرح مفهومی آن را ارائه…