شغل نشان

برچسب‌ "وجود حیات"

بررسی وجود حیات در سیارات دیگر با روش بسیار دقیق ناسا ؟

مهتاب کیانی | شنبه 18 آذر 96 - 08:26

سازمان ناسا در حال کار روی پروژه ای است که در آن با استفاده از الکتروفورزمویین می تواند به بررسی وجود حیات در…