شغل نشان

برچسب‌ "وحشتناک‌ ترین افسانه آمریکا"

داستان ناواهو وحشتناک‌ ترین افسانه آمریکا

سعید ارجمندی | یکشنبه، ۳۱ فروردین ۹۹ - ۰۴:۴۴

داستان ناواهو در حالی یکی از وحشتناک‌ ترین افسانه آمریکا است که این این افسانه در میان افراد بومی آمریکا رواج داشته و…