شغل نشان

برچسب‌ "وزارت خارجه"

واکنش وزارت خارجه آمریکا به بازداشت خبرنگار واشنگتن‌پست در ایران

چنگیز قیاسی | شنبه 04 مرداد 93 - 10:42

به گزارش ميهن پست – سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به بازداشت خبرنگار واشنگتن‌پست در ایران به اتهام جاسوسی گفت با دفتر…