شغل نشان

برچسب‌ "وزیر امور اقتصادی"

جزئیات کاهش رشد حقوق کارمندان در سال آتی؟

چنگیز قیاسی | شنبه 08 آذر 93 - 06:53

به گزارش میهن پست – با وجود این که درصد افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده هنوز نهایی نشده است، اما…