شغل نشان

برچسب‌ "وسیله نقلیه"

وسایل نقلیه عجیب‌ و جالبی که برای حمل و نقل از آنها استفاده می شود

چنگیز قیاسی | پنجشنبه، ۲۵ آبان ۹۶ - ۱۲:۰۲

وسایل نقلیه عجیب‌ و متنوع که برای حمل و نقل از آنها استفاده می شود در حالی این روزها مورد توجه کاربران شبکه…