آرشیو برچسب: ویروس سین‌ سیشیال تنفسی RSV

از ویروس سین‌ سیشیال تنفسی RSV کودکان غافل نباشیم ؟

ویروس سین‌ سیشیال تنفسی Respiratory Syncytial Virus

بد نیست بدانید که ویروس سین‌ سیشیال تنفسی RSV یا Respiratory Syncytial Virus شایع‌ ترین علت بیماری دستگاه تنفسی تحتانی در نوزادان و نیز مهم‌ترین پاتوژن در کودکان کم سن است. سین‌سیشیال به معنی سین‌ سیشیومی و مرتبط با سین‌سیشیوم است. واژه سین‌ سیشیوم یا پیوسته‌ یاخته به بافت‌ های ناقص چند هسته‌ای گفته می‌شود.

متن کامل »