شغل نشان

برچسب‌ "ویروس کرونا در قطب جنوب"

ویروس کرونا در قطب جنوب نیز قربانی گرفت !

سعید ارجمندی | جمعه 05 دی 99 - 12:35

ویروس کرونا در قطب جنوب نیز قربانی گرفت ! این خبر در حالی هیاهوی زیادی به پا کرده که تاکنون پای این ویروس…