شغل نشان

برچسب‌ "پرتاب ماهواره مصباح"

ماهواره مصباح برای چه ماموریتی به فضا پرتاب خواهد شد ؟

چنگیز قیاسی | دوشنبه، ۱۹ بهمن ۹۴ - ۱۲:۴۷

ماهواره مصباح و داستان پیچیده آن با تحریم ها را همه آن هایی که اخبار سازمان فضایی کشور را دنبال می کنند، به…