شغل نشان

برچسب‌ "پوسیدگی بدنه خودرو"

نمک چگونه به بدنه و رنگ خودروها خسارت وارد می کند؟

چنگیز قیاسی | یکشنبه 15 اسفند 95 - 12:27

در کشورها و بخصوص شهرهایی که میزان بارندگی در آن ها زیاد است و همه ساله زمستان ها مردمانشان با برف و یخ…