شغل نشان

برچسب‌ "پیام رسال تلگرام"

آموزش غیر فعال کردن دعوت ناخواسته به گروه و کانال‌ های تلگرام

چنگیز قیاسی | چهارشنبه 16 فروردین 96 - 10:34

غیر فعال کردن دعوت ناخواسته به گروه و کانال‌ های تلگرام در حالی امکان پذیر شده است که در نسخه جدید تلگرام این…